პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – დ ე

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. დავიკოლი
 2. დალაცინი
 3. დამამშვიდებელ წვეთები
 4. დარდუმბაქტი
 5. დარდუმი
 6. დარზოქსი
 7. დარსილი
 8. დასელტა
 9. დაუნორუბიცინი
 10. დებიტუმი-სანოველი
 11. დეზამინოოქსიტოცინი
 12. დეკარისი
 13. დეკატილენი
 14. დეკლოსიდი
 15. დეკომბი
 16. დელაგილი
 17. დელორატი
 18. დემანტინი
 19. დენკალგინ ფეინ რილიფი
 20. დე-ნოლი
 21. დენტინოქსი
 22. დენტოკინდი
 23. დეპაკინ ქრონო
 24. დეპაკინი 300 ენტერიკი
 25. დეპაკინი სიროფი
 26. დეპაკინი სიროფი
 27. დეპო-მედროლი
 28. დეპო-პროვერა
 29. დეპო-პროვერა
 30. დეპრექს ლეჩივა
 31. დეპრექსორი
 32. დერივა C
 33. დერილაიფი
 34. დერმაზინი
 35. დერმაკომბინი
 36. დერმასეპტი
 37. დერმატოპი
 38. დერმობაქტერი
 39. დერმოზოლინი
 40. დერუა
 41. დესლონორმი
 42. დესლორა-დენკ 5
 43. დესლორატადინი ნორმონი
 44. დესმოპრესინი
 45. დეტრა – ჰუმანითი
 46. დეტრალექსი
 47. დეტრუზიტოლი
 48. დექსა-გენტამიცინი
 49. დექსალგინი
 50. დექსამეტაზონი
 51. დექსაპოსი
 52. დექსკეტოპროფენი ნორმონი
 53. დექსოლი
 54. დექსტი
 55. დექსტროზა
 56. დიაბზიდ M
 57. დიაზეპამი
 58. დიაკარბი
 59. დიალაკი
 60. დიალონ T
 61. დიანე-35
 62. დიანორმი MR
 63. დიარჰელ S
 64. დიბაზოლი
 65. დიბიგლიმი
 66. დიგოქსინი
 67. დიდროფი
 68. დივიგელი
 69. დიზოპირამიდი
 70. დიკლაკი
 71. დიკლაკი
 72. დიკლარენი
 73. დიკლინაპი
 74. დიკლობათი
 75. დიკლობენეი
 76. დიკლობერლი N75
 77. დიკლობერლი N75-
 78. დიკლო-დენკი 100 რეტარდი
 79. დიკლო-დენკს 75 ინექცია
 80. დიკლონატი
 81. დიკლოფარდი
 82. დიკლოფენაკი
 83. დიკლოფეროლი
 84. დიკფლამ კ
 85. დიკფლამ კი
 86. დილასიდომი
 87. დილოქსი
 88. დილსანი ორალური წვეთები
 89. დილტიაზემი
 90. დილტიაზემი
 91. დილტიაზემი
 92. დიმენჰიდრინატი
 93. დიმექსი
 94. დიმექსიდი
 95. დინამოგენი
 96. დინდგელის 30%ან სპირტიან ექსტრაქტი
 97. დინდგელის მალამო
 98. დინოლი
 99. დინოპროსტი
 100. დიოვანი
 101. დიოქსიდინი
 102. დიპ რილიფი
 103. დიპ ჰიტი
 104. დიპირიდამოლი
 105. დიპრივანი
 106. დიპროსალიკი
 107. დიპროსპანი
 108. დიროტონი
 109. დისგრენი
 110. დისეპავიტი
 111. დისკუს კომპოზიტუმი
 112. დისმატექსი
 113. დისმენორმი
 114. დისფლატილი
 115. დიტეკი
 116. დიტილინი-დარნიცა
 117. დიუტაქსი
 118. დიფლაზონი
 119. დიფლუკანი
 120. დიფოსფოცინი
 121. დიფრარელი-E
 122. დიცინონი
 123. დლიანოსი
 124. დობუტამინი
 125. დოენზა–სანოველი
 126. დოვინი
 127. დოზილენი
 128. დოლობენეი
 129. დოლო-დენკის გელი
 130. დოლომინი
 131. დომილიუმი ჰუმანითი
 132. დომინალი
 133. დომპერიდონი
 134. დონა
 135. დონეპეზილი
 136. დონორმილი
 137. დოპეგიტი
 138. დოპელჰერცი ენერგოტონიკი
 139. დოპმინი
 140. დოპმინი
 141. დოპროკინი
 142. დორამიცინი
 143. დორენემი
 144. დორზამედი
 145. დორზასოპტი
 146. დორიტრიცინი
 147. დორმიკინდი
 148. დოსტინექსი
 149. დოქსაზოზინი
 150. დოქსაფინი
 151. დოქსეპინი
 152. დოქსი-დენკი 100
 153. დოქსილეკი
 154. დოქსილეკი
 155. დოქსიპროქტი პლუსი
 156. დოქსიციკლინუმი TZF
 157. დოქსორუბინი
 158. დოქსორუბიცინი ებევე
 159. დოქსოტილი
 160. დოქსტრანი B12
 161. დოქტორ ტაისი გეროვიტალი
 162. დრ. მომი
 163. დრ. ტაისი აკნე კრემი
 164. დრ. ტაისი ანგი სეპტი
 165. დრ. ტაისი ანისის ზეთი
 166. დრ. ტაისი არნიკას მალამო
 167. დრ. ტაისი სალბის ექსტრაქტი
 168. დრ. ტიასი ექინაცეას ნაყენი
 169. დრიმოლინი
 170. დროპერიდოლი
 171. დროპსანი
 172. დუოტრავი
 173. დურამოქსი
 174. დუტაპროსი
 175. დუფასტონი

 1. ეარლითი
 2. ებრანტილი
 3. ეგილოკი
 4. ეგილოკი
 5. ეგისტროზოლი
 6. ედირექსი-სანოველი
 7. ედნიტი
 8. ევინოლი
 9. ევრომაგი B6
 10. ევროფარი
 11. ეთაკრინის მჟავა
 12. ეთამბუტოლი
 13. ეთამზილატი
 14. ეთანოლი სამედიცინო 95%
 15. ეთილის სპირტს 95%
 16. ეკლიპსი-სანოველი
 17. ეკოვაგი
 18. ეკსოდერილი
 19. ელაფრა
 20. ელბატი
 21. ელგიდიუმი
 22. ელევიტი
 23. ელენიუმი
 24. ელიგარდი
 25. ელიდელი
 26. ელიდესი
 27. ელკოპას-პლუსი
 28. ელოფენალი
 29. ელოქსატინი
 30. ემეტრონი
 31. ემკორი
 32. ემკორი
 33. ემპერინი
 34. ემტექსატ პფ
 35. ენა-დენკი 10
 36. ენალაპრილი
 37. ენალაპრილი
 38. ენაპ-H
 39. ენაპი
 40. ენაპი
 41. ენა-ჰქთ-დენკი 20/12.5
 42. ენგისტოლი
 43. ენდოქსანი
 44. ენზალ D
 45. ენზიმინი
 46. ენზიმტალი
 47. ენოზიდი H
 48. ენოზიდი-HL
 49. ენტენორმი
 50. ენტეროკინდი
 51. ენტობანი სიროფი
 52. ენტობარი
 53. ენფექცია
 54. ენფინ ფორტე
 55. ენცეფაბოლი
 56. ეპირამატი
 57. ეპისკორიტი (ნატუროპათი)
 58. ეპიქსი
 59. ეპოეტინ ალფა
 60. ერბინოლი
 61. ერგობათი
 62. ერგომეტრინი
 63. ერდომედი
 64. ერესპალი
 65. ერივეჯი
 66. ერითრომოცინი
 67. ერინიტი
 68. ერმეტინი
 69. ეროლინი
 70. ეროლინი
 71. ესონექსთი ჰუმანითი
 72. ესპა
 73. ესპერალი
 74. ესრამი 20 მგ-ი
 75. ესტროფემი
 76. ესტულიკი
 77. ესცინი
 78. ეტამბუტოლი
 79. ეტაციზინი
 80. ეტოპოზიდი
 81. ეტრუზილი
 82. ეუთიროქსი
 83. ეუკარბონი
 84. ეუფილინი
 85. ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი
 86. ეფერალგანი
 87. ეფექტი C
 88. ეფექტი ფლუი
 89. ეფექტი ჩაი
 90. ეფიკო ტონიკი
 91. ეფრიდოლი
 92. ეფრივირალლაბიალე
 93. ეფცენ-150-ი
 94. ექსემესტანი ჯენეფარმი
 95. ექსისტენი-სანოველი
 96. ექსმიკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 97. ექსფორჯი
 98. ექსფორჯი
 99. ექსჯადი
 100. ექტოჰიალი
 101. ექუიტონი