პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – პ – ტ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. პაბი-დექსამეტაზონი
 2. პაბიმედი
 3. პავულონი 4
 4. პაკლიტაქსელ ებევე
 5. პაკლიტაქსელი ტევა
 6. პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი
 7. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 8. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 9. პალადა
 10. პალინი
 11. პამბა
 12. პამიტექსი
 13. პანადოლი
 14. პანანგინი
 15. პანზინორმი ფორტე
 16. პანთენოლი
 17. პანივიტი C ვიტამინით
 18. პანკრეატინი
 19. პანკრეატინი
 20. პანკრეატინი
 21. პანკრეოფრიკი გრანულები
 22. პანტაპი ი
 23. პანტარონი
 24. პანტოგარი
 25. პანტო-დენკი 40
 26. პანტოპრა
 27. პანტოპრაზოლი
 28. პაპავერინი
 29. პაპაზოლი-დარნიცა
 30. პარა პლუსი
 31. პარა-დენკი 500
 32. პარაზიმინი
 33. პარამოლან C
 34. პარაცეტამოლი
 35. პარიზოლი ჰუმანითი
 36. პარკინი
 37. პარლაზინი
 38. პაროდიუმი
 39. პაროქსეტინი
 40. პატანოლი
 41. პატაქსელი
 42. პატენტექს ოვალი
 43. პაუზოგესტი
 44. პაქსელადინი
 45. პაქსიფორი
 46. პეგინტრონი
 47. პელეთროცინ პლუსი
 48. პენესტერი
 49. პენციკლოვირი
 50. პეოი
 51. პეპსანი
 52. პერინი
 53. პერისტალიდი
 54. პერიტოლი
 55. პერიციაზინი
 56. პეროტა
 57. პეროქსიგელი 3%
 58. პერსენ ფორტე
 59. პერსენი
 60. პერუფენი
 61. პერჯეტა
 62. პესტო
 63. პეფრაკელ D3 მალამო (ნატუროპათი)
 64. პეფრაკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 65. პეფრაკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 66. პეფრაკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 67. პეფრაკელ D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 68. პეფსალი
 69. პექტოლაკი
 70. პექტროლი
 71. პიასკლედინი
 72. პიგასპინი
 73. პიკოვიტი
 74. პიკოლაქსი
 75. პიკცეფი
 76. პილოკარპინი
 77. პის-ჰომაკორდი
 78. პრენესა
 79. პრეპარეიშენ ჰ
 80. პრესტანსი
 81. პრესტარიუმი
 82. პრესტარიუმი კომბი
 83. პრესტილოლი
 84. პრივიტუსი
 85. პრილამი
 86. პრილამიდი
 87. პრიმაკორტი
 88. პრიმატენი
 89. პრიმაცეფი
 90. პრობიოქსინი
 91. პროგასტი
 92. პროგესტერონი
 93. პროგესტოგელი
 94. პროგრაფი
 95. პროენზი გელი
 96. პროვერა (ონკოლოგიისათვის)
 97. პროვირონი
 98. პროზერინი-დარნიცა
 99. პროკეტანი
 100. პრონორანი
 101. პროპანორმი
 102. პროპილთიოურაცილი
 103. პროპიონიბაქტერიუმ ავიდუმ D5 კაფსულები (ნატუროპათი)
 104. პროპიცილი
 105. პროპოფოლი ჰუმანითი
 106. პროპრანოლოლი
 107. პროჟესტოგელი
 108. პროსკარი
 109. პროსპანი
 110. პროსპანი მცენარეული წვეთები
 111. პროსტავერნ ურტიკა ლიკვიდი
 112. პროსტაკაფსი
 113. პროსტალიზინა
 114. პროსტამოლ უნო
 115. პროსტერიდი
 116. პროსტორალი
 117. პროსტუროლი
 118. პროსულპინი
 119. პროტამინის სულფატი
 120. პროტარგოლის ხსნარი 2%
 121. პროტეფიქსი წებო
 122. პროტექტა
 123. პროტონი
 124. პროტოპიკი
 125. პროქტო-გლივენოლი
 126. პროქტოესკულანი
 127. პულმოდინი
 128. პულმოლანი
 129. პულმოქსოლი
 130. პუმპანი
 131. პურეგონი
 132. პუროქსანი

 1. ჟანინი
 2. ჟენ-შენი

 1. რაბეზოლი
 2. რაბელოკი
 3. რადომიტი
 4. რადოფენი
 5. რაენომი
 6. რაველი SR
 7. რაზალექტი
 8. რაზილესი
 9. რამიზეკი კომბი
 10. რამიპრილი-H – ჰუმანითი
 11. რანექსა®
 12. რანისანი
 13. რანიტიდინი
 14. რანფერონი
 15. რაპიტუსი
 16. რაპტენ რაპიდი
 17. რატენალი
 18. რატიზოლი
 19. რატოსანი
 20. რაუნატინი
 21. რაფაქოლინი C
 22. რაციოცეფი
 23. რეაფემი
 24. რებას D4-D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 25. რებას D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 26. რებეტოლი
 27. რეგულაქსი
 28. რევალიდი
 29. რევასიდი
 30. რევმავეკი
 31. რეზალუტ® პრო
 32. რეიტოილი
 33. რეკარცინ D4-D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 34. რეკარცინ D4-D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 35. რეკარცინ D6 სანთლები (ნატუროპათი)
 36. რეკრეოლი კრემი
 37. რელადორმი
 38. რელანიუმი
 39. რელანიუმი
 40. რელანტანი
 41. რელაქსაცია და ძილი
 42. რელაქსერბეი
 43. რელივორა კომპლექს ამპულები (ნატუროპათი)
 44. რელიუმი
 45. რელიფი
 46. რელპაქსი
 47. რემანტადინი
 48. რემედის პასტილა
 49. რემენსი
 50. რემერონი
 51. რემიკეიდი
 52. რენალოფი
 53. რენელ ნი
 54. რენეოსი
 55. რენი
 56. რენიტეკი
 57. რენოქსი
 58. რეოპოლიგლუკინი
 59. რეოფარი
 60. რეპარონი
 61. რეპრეტინი
 62. რეპროპოლი
 63. რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი
 64. რეტაბოლილი
 65. რეტინოლი
 66. რეუკოლი
 67. რეფკონ ადვანსი
 68. რეფურილი
 69. რექსაპინი
 70. რექსეპი კომბი
 71. რექსეტინი
 72. რეჰიდრონი
 73. რიბავირინი (აქტიური ნივთიერება)
 74. რიბომუნილი
 75. რიბომუსტინი
 76. რიბოქსინი
 77. რივანოლის ფხვნილი
 78. რიზედრონატი-APO
 79. რიზოპროლი
 80. რიზოქსანი
 81. რითმოკარდი
 82. რილეის-სანოველ პლუსი
 83. რიმანტადინ-გრინდექსი
 84. რიმანტადინი
 85. რინგერის ხსნარი
 86. რინო ნაფტაზოლინი
 87. რინონექსი
 88. რინოპრონტი
 89. რინო-სტასი
 90. რინოტაისი დოქტორ ტაისი
 91. რინოფლუიმუცილი
 92. რიპრონატი
 93. რისებონი
 94. რისეტი
 95. რისპაქსოლი
 96. რისპერიდონი-APO
 97. რიტმონორმი
 98. რიფამპიცინი
 99. რიცინის ზეთი
 100. რობიტუსინი
 101. როგლიტი
 102. როდასკონი
 103. როდინირი
 104. როვამიცინი
 105. როვასტატი
 106. როვინოპროსტი
 107. როზამეტი
 108. როზაპროსტი
 109. როზმარინის თმის მატონიზირებელ ხსნარი
 110. როზუვასტატინი-APO
 111. როზუვინი
 112. როზულიპი
 113. როლინოზი
 114. როლიპექსი
 115. რომექსიკამი
 116. რომიკლარი
 117. რონოციტი
 118. როსინი
 119. როსისეპტინი
 120. როსტალეპტი-როტა
 121. როსუსტარი
 122. როტაბიოტიკი
 123. როტაბიოტიკი ბეიბი
 124. როტადონი
 125. როტავიტ კალციუმ ფორტე
 126. როტაზარი
 127. როტაკინაზა
 128. როტალეპტინი
 129. როტალუდი
 130. როტალფენი
 131. როტაპროსტი
 132. როტარიტმილი
 133. როტაფერ კიდსი
 134. როტაფერ პლუსი
 135. როტაცეფი
 136. როფერონი-A
 137. როფლოქსანი
 138. როფლუზოლი
 139. როქსითრომიცინი
 140. როქსიპიმი
 141. როქსიტასი-ავერსი
 142. როქსიტრომიცინ სანდოზი
 143. როქსიცეფი
 144. როცეფინი
 145. რუბერკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 146. რუბერკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 147. რუბერკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 148. რუბიტალ ფორტე
 149. რულიდი
 150. რუტოზიდი

 1. სანდიმუნ ნეორალი

 1. ტაქსოტერი
 2. ტორადოლი