პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ა

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ა. ტ.10
 2. აბილიფაი
 3. აბიტაქსელი
 4. აბუსალათინის ზეთი
 5. აგაპურინ რეტარდი
 6. აგაპურინ რეტარდი
 7. აგენერაზი
 8. აგრეგალი
 9. აგულანი
 10. ადალატი R SL
 11. ადანტი
 12. ადაპტოლი
 13. ადელფანი-ეზიდრექსი R
 14. ადენიტ ფორტე
 15. ადენო-რიცი
 16. ადენოფორტი ინექცია
 17. ადენურიკი
 18. ადვაგრაფი
 19. ადვანტანი
 20. ადვილი
 21. ადიპინი
 22. ადიპრილი
 23. ადპორტი
 24. ადრენალინი
 25. აევიტი
 26. აერინი
 27. აეროლეტი
 28. ავამისი
 29. ავანდამეტი
 30. ავანდია
 31. ავასტინი
 32. ავეზოლი
 33. ავეკორი
 34. აველოქსი
 35. ავექსონი-ავერსი
 36. ავომინი
 37. ავონექსი
 38. ავურინი
 39. აზალეპტინი
 40. აზაპენტოლი
 41. აზარანი
 42. აზარგა თვალის წვ
 43. აზარექსი
 44. აზენკური
 45. აზი 250, აზი 500
 46. აზითრომიცინი
 47. აზიკარი
 48. აზიმაკი
 49. აზიმაკი
 50. აზიმაკი
 51. აზინფექსინი
 52. აზიპინი
 53. აზიტრომიცინი
 54. აზოპტი
 55. აზოქსინი
 56. ათეროლიპი
 57. ათერომოდი
 58. ათეროქსი
 59. აიკროლი
 60. აიმაფიქსი
 61. აისოლი
 62. აკასტუსი
 63. აკატინოლ მემანტინი
 64. აკატინოლ მემანტინი
 65. აკლასტა
 66. აკრეტანი-სანოველი
 67. აკუზიდი
 68. აკუპროი
 69. ალაი
 70. ალანტოინი
 71. ალაქტინი
 72. ალბეზი
 73. ალბუმინი
 74. ალბუმინი
 75. ალგოფლექს ბეიბი
 76. ალგოფლექს ფორტე
 77. ალდესი
 78. ალერ ნეოი
 79. ალერგინი
 80. ალერგოდილი
 81. ალერგოკრომი
 82. ალერგოკრომი
 83. ალერგოსანი
 84. ალეროლი
 85. ალერპრივი
 86. ალერტეკი
 87. ალერფასტი
 88. ალექსანი
 89. ალვიტილი
 90. ალზეპილი
 91. ალზოლი
 92. ალთე 5%
 93. ალთეს სიროფი
 94. ალილესტრენოლი
 95. ალიუმ-ჰეელ ნ
 96. ალკა-ზელტცერი
 97. ალკაინი
 98. ალლევა
 99. ალმაგელი A
 100. ალმაგელი ნეო
 101. ალმიბა
 102. ალოეს ექსტრაქტი
 103. ალოეს ექსტრაქტი საინექციო
 104. ალოეს სიროფი მოცვით
 105. ალოეს წვენი
 106. ალომიდი
 107. ალორა
 108. ალფენი
 109. ალფენ-სანოველი
 110. ალფლუტოპი
 111. ალფლუტოპი-გელი
 112. ალფუზოსინი
 113. ამარილი
 114. ამბენეი
 115. ამბრობენეი
 116. ამბროსანი
 117. ამბროსანი
 118. ამბროქსი-დენკი 60
 119. ამბროქსოლი
 120. ამელოტექსი
 121. ამეტაზონი მალამო
 122. ამვასტანი
 123. ამიაკის ხსნარი 10%
 124. ამიბაკი
 125. ამინო 18 ( კაფსულები )
 126. ამინოვენი
 127. ამინოკაპრონის მჟავა
 128. ამინოსოლ-ნეო
 129. ამინოსტერილი
 130. ამინოფილინი
 131. ამიოდარონი
 132. ამიოკორდინი
 133. ამლესა
 134. ამლიპინი
 135. ამლო-დენკი 10
 136. ამლოდიგამა
 137. ამლოდიპინი ჰუმანითი
 138. ამლოდიპინი ჰუმანითი
 139. ამლოვალტანი
 140. ამლოზი
 141. ამლოკარდი-სანოველი
 142. ამლონორი
 143. ამლოსანდი
 144. ამოქსი–დენკ 1000
 145. ამოქსიკლავი
 146. ამოქსიცილინი
 147. ამპიბაქტი
 148. ამპიოქსი
 149. ამპისიდი ი
 150. ამპისულცილინი
 151. ამპიცილინი (კაფსულა, სუსპენზია, საინექციო)
 152. ამპრილანი
 153. ამრა
 154. ამრადიპინი
 155. ამროცისი ჰუმანითი
 156. ამტასი
 157. ამფოტერიცინი
 158. ანავენოლი
 159. ანალგოსი
 160. ანალერგინი
 161. ანაპენ® 300
 162. ანაპრილინი
 163. ანასპანი
 164. ანბერი
 165. ანგინოვაგი
 166. ანგინოლი
 167. ანგინორმი-წითელი A
 168. ანგინ-ჰეელ სდ
 169. ანგიოზილი რეტარდი
 170. ანგიოფლუქსი
 171. ანდანტეი
 172. ანდრაქსანი
 173. ანდროკური
 174. ანზიბელი
 175. ანოდინ-დუალი
 176. ანტაქსონი
 177. ანტელეფსინი
 178. ანტი-ანგინი
 179. ანტიგრიპინი ბავშვებისათვის
 180. ანტიკოლი
 181. ანტილიპიდი-USA
 182. ანტიპარკინი
 183. ანტი-რეფლუქსი
 184. ანტირინოლი
 185. ანტიფლუი
 186. ანტროლინი
 187. ანუზოლის სანთლები
 188. აპდილ–ტოტალი
 189. აპდროპსი
 190. აპეტიტ პლუსი
 191. აპიდრა
 192. აპიკორი
 193. აპილაკი
 194. აპრაზოლი
 195. აპრაზოლი
 196. აპრიდი
 197. აპროველი
 198. არბიბათი
 199. არგოსულფანი
 200. არდეისედონი
 201. არდუანი
 202. არედია
 203. ართრა
 204. ართრობენეი
 205. ართროკელან უ D6 (ნატუროპათი)
 206. არიმიდექსი
 207. არიპეგისი
 208. არისეპტი
 209. არისეპტი
 210. არისტა
 211. არიფამი
 212. არიფონ რეტარდი
 213. არკოქსია
 214. არლევერტი
 215. არომაზინი
 216. არსოჯილი
 217. არტიკოლაზიონი
 218. არტიკოლაზიონი
 219. არტოქსანი
 220. არჯელონი
 221. ასაფენი
 222. ასერტინი
 223. ასიბროქსი
 224. ასილონი
 225. ასისტანი
 226. ასისტი
 227. ასკილის წვენი
 228. ასკორბინის მჟავა
 229. ასკორუტინი
 230. ასკოფენი P
 231. ასომექსი
 232. ასპანი
 233. ასპარაგინაზა
 234. ასპირინი 100
 235. ასპირინი C
 236. ასპირინი კარდიოი
 237. ასპროვიტი C
 238. ასფამპისიდი
 239. ასფორმინი
 240. ატარალგინი
 241. ატარაქსი
 242. ატაროლი
 243. აციკლოსტადი

 

.